Anmälan medlemsskap BUS-föreningen

Medlemsskapet i föreningen ger bland annat tillgång till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten, arbetsmaterial och deltagande i arbetsgrupper som hjälper utvecklingen av vår yrkeskår. Utöver detta är du med och stöttar föreningens arbete för att lyfta och uppmärksamma budget- och skuldrådgivningsyrket. Du får dessutom ett reducerat pris när du deltar vid vår årliga konferens – BUS-dagarna.

Medlemsavgiften för 2024 är 350 kr.

Anledning till medlemsskap*