Policy för GDPR och Personuppgiftslagen

Nedan följer en beskrivning av hur Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst (BUS-föreningen) behandlar personuppgifter för att utföra verksamheten i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)). Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är BUS-föreningen, org nr 802409-6656.

Insamling av personuppgifter

BUS-föreningen behandlar de personuppgifter som lämnas av den person som kontaktar oss i samband med en frågeställning eller ansökan om medlemskap.

De personuppgifter som behandlas är bland annat namn, adress, telefon- och e-postadresser samt anställning.

Ändamål, rättslig grund och lagring

BUS-föreningen behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

Personuppgifter behandlas under den tid de är aktuella och nödvändiga under den tid ett ärende är aktuellt.