För dig som är skuldsatt

För dig som är skuldsatt2024-04-19T10:37:58+02:00

Befinner du dig i en skuldsatt situation?

Vi har samlat information och svar på vanliga frågor vi brukar få. Tveka inte att kontakta någon av våra medarbetare inom din kommun om du behöver hjälp!

Vanliga frågor och svar

Filtrera frågorna via alternativen nedan. Svaren visas genom att du klickar på frågorna.

Varför säger min skuldrådgivare att jag ska sluta betala på mina skulder?2024-04-19T10:09:46+02:00

Din budget och skuldrådgivare kommer alltid att utgå ifrån din faktiska förmåga att betala på dina skulder nu och framöver. Betalar du fortfarande på dina lån och krediter och dessa egentligen är alldeles för dyra kan din förmåga att betala ibland skilja sig från din vilja att betala. De allra flesta vill kunna betala alla sina räkningar och undvika att hamna hos Kronofogden. Det innebär att många fortsätter betala på sina lån och krediter trots att de egentligen inte kan. De tvingas då att låna mer pengar för att upprätthålla betalningarna, vilket aldrig är en lösning. Detta leder till en snöbollseffekt som gör att dina skulder bara växer sig större och större och din situation blir till slut ohållbar. Det är detta mönster som din rådgivare försöker att bryta genom att ge dig rådet att sluta betala.

Är din målsättning att beviljas skuldsanering är det även avgörande att du slutar skuldsätta dig.

Vad händer med min skatteåterbäring om jag har skulder hos Kronofogden?2024-04-09T14:42:16+02:00

Har du skulder hos Kronofogden går skatteåterbäringen vanligtvis till att betala dina skulder. Då gör Kronofogden en utmätning från ditt skattekonto och du får inte ta del av pengarna själv. Har du en beviljad skuldsanering får du dock behålla din skatteåterbäring.

Vad händer med min sambo om jag hamnar hos Kronofogden? Ska min sambo behöva betala på mina skulder?2024-03-21T08:58:54+01:00

Kronofogden kan inte utmäta pengar från din sambos inkomst för att betala på dina skulder. Däremot inkluderas sambos inkomster och utgifter i beräkningen av en löneutmätning. Detta eftersom sambos inkomster och utgifter är en del av hushållets. Detta kan leda till att din sambo får betala en större del av era gemensamma utgifter. Din sambos ekonomi påverkas då indirekt av att du har skulder.  

Vid en utmätning av tillgångar så utgår Kronofogden ifrån att du som skuldsatt äger det som finns i er gemensamma bostad. Det betyder att Kronofogden kan utmäta allt som finns i ert gemensamma hem såvida din sambo inte kan bevisa att det är hens enskilda egendom. 

Kan Kronofogden ta allt jag äger och hela min inkomst?2024-04-19T10:10:52+02:00

Nej, du har alltid rätt att behålla pengar och saker som du behöver för din och din familjs försörjning. Exempel på sådana saker är pengar till hyra, mat, nödvändiga kläder och möbler. Exakt hur mycket pengar eller vilka tillhörigheter du har rätt att behålla beror på hur ditt hushåll och din livssituation ser ut. Det är viktigt att du kommunicerar med Kronofogden och uppger dina faktiska inkomster och utgifter för att undvika att få behålla för lite pengar. Detta gör du enklast via Kronofogdens e-tjänst om du har tillgång till bankID eller genom att ringa Kronofogden på 0771-73 73 00. 

Hur vet jag vart alla mina skulder finns?2024-04-19T10:11:27+02:00

Har du skulder till flera olika fordringsägare kan det vara svårt att hitta alla dina skulder för att få en samlad skuldbild. Om en skuld en gång har hamnat hos Kronofogden innebär detta inte att den nödvändigtvis kommer ligga kvar där tills den är slutbetald. Detta eftersom inkassobolag kan välja att dra tillbaka skulder från Kronofogden. Det är extra troligt att så är fallet om du inte haft löneutmätning på länge.  

Vill du försöka hitta alla dina skulder är det ändå en bra början att titta vad som finns i Kronofogdens register. Det gör du enklast genom att logga in på “mina sidor” på Kronofogdens hemsida. Anteckna vilka dina olika fordringsägare är och logga sedan in på respektive företags “mina sidor” och anteckna din totalskuld hos varje fordringsägare. Titta även igenom din post och/eller digitala brevlåda (tex kivra) för att se vilka företag du fått utskick och krav ifrån sedan en tid tillbaka. Gör sedan samma process med dessa. Till slut kommer du ha sammanställt en lista som förhoppningsvis är relativt komplett. Vid en skuldsaneringsansökan räcker detta gott. Ska du däremot göra upp avbetalningsplaner med alla dina fordringsägare eller lösa skulderna med ett samlingslån är det extra viktigt att du lägger ner det arbete som krävs för att försäkra dig om att du fått med alla skulduppgifter. Kontakta budget- och skuldrådgivaren i din kommun om du känner dig osäker.

Jag har fått en förkortad skuldsanering, men nu när jag betalat klart finns min betalningsanmärkning ändå kvar?2024-04-19T10:12:02+02:00

En skuldsanering pågår alltid i 5 år även om själva betalplanen ibland kan vara kortare.  Man får en betalningsanmärkning i samband med ett beslut om inledande av skuldsanering och den ligger kvar till dess att skuldsaneringen är helt avslutad och dina skulder är avskrivna. 

Kan man få skuldsanering om man har försörjningsstöd?2024-04-19T10:12:32+02:00

För att få skuldsanering är kravet att du inte ska kunna betala dina skulder på många år – oavsett inkomst. Det finns inget minimumbelopp som du behöver betala till en skuldsanering. Man kan alltså beviljas en skuldsanering utan att behöva betala någonting under skuldsaneringsperioden. Det viktiga är att du har någon form av inkomst så att du kan betala dina löpande utgifter och inte riskerar att få nya skulder.

Måste man ha miljonbelopp i skulder för att få skuldsanering?2024-04-19T10:13:09+02:00

Hur mycket du har i skuld spelar inte så stor roll, det handlar om hur mycket du kan betala i förhållande till din skuld. Om du inte kan betala inom en överskådlig tid med det betalningsutrymme (länka till ord i ordlistan) du har uppfyller du ett av kraven som ställs för att beviljas skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.

Är det brottsligt att få skulder hos Kronofogden?2024-03-22T16:19:31+01:00

Absolut inte! Om eller när du får en skuld hos Kronofogden får du en betalningsanmärkning, men det är inte brottsligt att inte kunna betala!

Måste skulderna ha hamnat hos Kronofogden för att de ska ingå i en skuldsanering?2024-03-19T11:25:38+01:00

Nej. En skuldsanering omfattar alla skulder du har oavsett om de finns hos Kronofogden eller inte. Det gör alltså ingen skillnad om skulden är hos Kronofogden, hos ett inkassobolag eller kvar hos den ursprungliga fordringsägaren. En skuldsanering omfattar även privata skulder till släkt och vänner. Det finns inte heller något krav på att skulderna ska ha hamnat hos Kronofogden innan man kan ansöka om skuldsanering. Huvudsaken är att du har slutat skuldsätta dig.  

Varför finns inte alla mina skulder hos Kronofogden? Jag har ju inte betalat på skulderna på många år!2024-03-22T16:19:05+01:00

En obetald skuld skickas inte alltid till Kronofogden. Alla fordringsägare/inkassobolag har sina rutiner kring detta och då det är förenat med kostnader för bolaget gör de ofta en kontroll med Kronofogden innan för att bedöma chanserna att få tillbaka sina pengar genom utmätning.

Om den skuldsatte inte har någon betalningsförmåga, eller om skulden är väldigt liten i förhållande till andra skulder som finns hos Kronofogden, avvaktar många bolag och låter skulden i stället ligga kvar på inkassobevakning. Efter en tid gör de en ny kontroll och en ny bedömning. Av samma anledning kan fordringsägaren välja att dra tillbaka en skuld från Kronofogden om de inte anser sig få tillräckligt mycket betalt via utmätning.

Att en skuld försvinner från Kronofogden behöver alltså inte betyda att den är betald eller avskriven. I de allra flesta fall finns den kvar hos inkassobolaget.  

Hittar du inte svar på din fråga, 
skicka in den via formuläret

Vi besvarar din fråga så snart vi kan och kompletterar vår FAQ med frågan.

Till toppen