Den 29 februari 2024 kunde Hovrätten för västra Sverige konstatera att Kronofogden utmätt pengar felaktigt från en gäldenärs konto. Detta då delar av beloppet utgjorde en gåva från ett samfund. Syftet med de utbetalda pengarna var att ombesörja kostnader för kommande flytt till äldreboende, sjukvård med mera.

Pengarna var förvisso inte avskilda från gäldenärens vanliga bankkonto. Det hade även förflutit mer än ett par dagar sedan pengarna betalades ut. Men det hade förflutit mindre än en vecka och eftersom gäldenären endast haft en bankkonto ansåg hovrätten att detta försvårat möjligheten att snabbt avskilja medlen. Sammantaget ansåg hovrätten därför att förutsättningarna för att medlen ska undantas utmätning ha varit uppfyllda.

Du som medlem kan logga in och läsa domen i sin helhet under rättsfall och prejudikat.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Det tar 7 år innan inkomsten återhämtat sig efter varsel
Informationsfilm om anhörigas roll vid ekonomiska bekymmer