Antalet skuldsatta unga vuxna har minskat sedan 2013, samtidigt har det totala skuldbeloppet ökat med 50 procent under samma period. Störst ökning står unga kvinnor för.

För 10 år sen hade unga män i åldern 18–25 år en medianskuld på 11 700 kr, och unga kvinnor en på 8 300 kr. Nu har kvinnorna hunnit ikapp männen. I dag är medianskulden i gruppen unga kvinnor som har skulder hos Kronofogden 16 250 kronor, 50 kronor lägre än männens.

– Vi vet av tidigare undersökningar att unga kvinnors skulder ofta är kopplade till konsumtion. Det är oroande att summorna nu ökar i den här takten, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Under de senaste tio åren har den totala skuldsumman bland unga ökat med 50 procent. Unga kvinnors skulder har ökat med 106 procent under samma period, medan unga mäns ökat med 36 procent. Bara de två senaste åren har unga kvinnors skulder ökat med 22 procent. Motsvarande ökning för unga män är 17 procent.

Vanligare med konsumtionsskulder

Skälet till skulderna skiljer sig också åt mellan könen. För båda grupperna är enskilda mål – det vill säga skulder till företag eller privatpersoner – den vanligaste typen av skuld, men andelen är betydligt större hos de unga kvinnorna (83 procent av kvinnornas totala skuld är enskilda mål, 47 procent av männens). För unga män står brottsrelaterade skulder, till exempel skadestånd till brottsoffer, för 39 procent av skuldsumman, medan motsvarande siffra är 8 procent för de unga kvinnorna. (Se diagram.)

Även antalet skuldsatta ökar

Antalet unga med skulder hos Kronofogden är i dag 31 314 – en betydligt lägre summa än för 10 år sedan. Nu ökar dock antalet igen.

– De senaste tio åren har antalet skuldsatta minskat konstant, men nu har trenden vänt. En förklaring är såklart vara det tuffa ekonomiska läget i samhället. En annan kan vara ändrade konsumtionsmönster. Det är väldigt lätt att handla för pengar man inte ha i dag, säger Davor Vuleta.

Att bli skuldsatt i ung ålder kan vara avgörande för inträdet i det vuxna livet. För den som är skuldsatt finns risken att man hamnar i ekonomiskt utanförskap som i värsta fall kan leda till socialt utanförskap. De skuldsatta riskerar att få löneutmätning eller bankmedel utmätta, och betalningsanmärkningar som kan leda till uteslutning från till exempel hyresmarknaden och vissa jobb.

Dåliga kunskaper om privatekonomi

Samtidigt är kunskaperna om privatekonomi låga inom gruppen. En enkätundersökning som Kronofogden genomförde 2022 visar att sju av tio unga inte vet vad effektiv ränta är, och mer än sex av tio känner inte till vad inkasso är. Nästan var fjärde kvinna i undersökningen ansåg att hon har sådana problem med konsumtion att det ibland påverkar vardagen.

– Det är väldigt lätt att shoppa på kredit i dag, och om man saknar grundläggande ekonomiska kunskaper kan det bli väldigt mycket dyrare än man förväntat sig när räntor och avgifter läggs på. Om skulden skickas till Kronofogden kan några hundralappar bli tusenlappar på kort tid. Därför ska man vara mycket försiktig med att handla på kredit, även om det gäller små belopp, om man inte har råd att betala, säger Davor Vuleta.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Anmälan är öppen till höstens "Trygga din ekonomiska framtid"
Välkommen till webbinarium: Så använder du BUS-föreningens budgetmall