Antalet privatpersoner som söker stöd hos kommunernas budget- och skuldrådgivning fortsätter att hålla sig på rekordhöga nivåer. Detsamma gäller antalet ansökningar om skuldsanering, men färre blir beviljade. Detta visar BUS-föreningens ny halvårsstatistik.

 

Under 2023 uppmättes den högsta siffran hittills av privatpersoner som sökte hjälp via kommunernas budget- och skuldrådgivning till följd av ekonomiska bekymmer. Rådgivarna kunde då vittna om att hushåll som länge levt på små ekonomiska marginaler inte längre fick ekonomin att gå ihop.

― Mycket tyder på att det är många hushåll som fortfarande kämpar för att få vardagsekonomin att gå ihop. Håller siffrorna i sig kommer vi med stor sannolikhet att nå en ny toppnotering för 2024, säger Marita Stureson, ordförande i Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst.

Hjälpbehovet grundar sig främst i höga lån och krediter utan säkerhet

Budget- och skuldrådgivarna ser att fler söker stöd då de hamnat i en ond cirkel av att ta nya lån för att kunna upprätthålla sina betalningar och inte riskera att hamna hos inkasso och Kronofogden. Betalningarna gäller dels månadsbetalningar på befintliga lån och krediter, dels löpande utgifter som hyra, el och mat.

― Flertalet av de vi möter har lån och krediter som nu växer dem över huvudet. Det är bekymmersamt att så många beviljas så stora lån att de inte kan upprätthålla betalningarna även vid små ekonomiska förändringar. Vår erfarenhet är dessutom att det är vanligt att man väntar med att söka hjälp efter att ha levt med höga lån och krediter under lång tid. Det finns därför en risk att behovet är än större än det vi ser i aktuell statistik, säger Marita Stureson.

Skuldsanering ofta enda alternativet – men färre blir beviljade

Samtidigt som hjälpbehovet och antalet ansökningar om skuldsanering ökar, minskar antalet som beviljas skuldsanering. Trenden innebär att fler riskerar att få leva på mycket små ekonomiska marginaler utan att kunna se en utväg på sin skuldsituation.

― Flera rådgivare upplever att fler söker hjälp i ett tidigare skede än förut, vilket är bra. Men jag misstänker att det fortfarande finns många som skulle behöva vår hjälp som inte ens vet om att vi finns, eller som tror att deras problem inte är stora nog för att få hjälp, säger Marita Stureson.

Viktigt att kommunerna satsar på budget- och skuldrådgivning

― Vår förhoppning är att kommunerna ser att budget- och skuldrådgivningen har en avgörande roll i det förebyggande arbetet. Det förebyggande arbetet är en viktig del i verksamheten för att medvetandegöra fler om vilka risker det medför att ta ett lån eller en kredit. Det är även viktigt att kommunerna anpassar sina verksamheter när ärendemängden växer för att inte riskera att invånarna får vänta oskäligt länge för att få möjlighet att träffa oss, säger Marita Stureson.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Save the date: Webbinarium om kriminalitet som livsstil
Förkovra dig i skuldsaneringslagarna