Norstedts juridik har släppt sin tredje upplaga av böcker som berör skuldsaneringslagarna. Författare är Mikael Mellqvist. Mikael är lagman vid Gotlands tingsrätt och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Han arbetade under många år på Justitiedepartementet, främst med insolvensrättsliga frågor. Han deltog även i utarbetandet av den första skuldsaneringslagen som kom 1994 och har skrivit ett stort antal rättsfallkommentarer och artiklar i ämnet.

I boken kommenteras 2016 års båda skuldsaneringslagar. Den belyser utvecklingen av rättsområdet över tid såväl som andra åtgärder för att bekämpa problemen med överskuldsättning. Är du intresserad av att köpa boken finns den till försäljning här.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Fortsatt rekordmånga som söker hjälp för att få ekonomin att gå ihop
Styrräntan oförändrad på 3,75 procent