Du kommer framöver att hitta statistik över landets budget- och skuldrådgivning på vår hemsida. Statistiken är även uppdelad per region och omfattar:

  • inkomna ärenden till budget- och skuldrådgivningen
  • inskickade ansökningar om skuldsanering via budget- och skuldrådgivningen
  • beviljade skuldsaneringar som skickats in via budget- och skuldrådgivningen

Statistik finns redan nu att tillgå från år 2021 fram till 2023. Uppgifterna kommer att uppdateras årsvis. Du hittar underlaget i vårt pressrum.

Kontakta Rebecka Svensson vid eventuella frågor.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Informationsfilm om anhörigas roll vid ekonomiska bekymmer
banner-13BUS-föreningen deltog vid skuldsaneringstimmen