I mitten av mars bjöd Per-Olof Lindh, chef för skuldsaneringsenheten på Kronofogden, in vår ordförande Marita Stureson att delta under skuldsaneringstimmen. Skuldsaneringstimmen är ett digitalt mötestillfälle där hela skuldsaneringsenheten samlas digitalt för att lyfta aktuella frågor. Där får bland annat arbetsgrupper inom enheten tillfälle att berättar om sina specifika arbetsuppgifter. De får även information från externa aktörer.

Marita fick under 20 minuter möjlighet att berätta om BUS-föreningen. Hon lyfte vad vi arbetar med och hur vår vardag kan se ut. Hon berättade även att vi gör så mycket mer än bara skuldsaneringsansökningar. Det kom in en del frågor från handläggarna i förväg. Dessa rörde bland annat:

  • vilken utbildning vi har
  • hur man kommer i kontakt med oss
  • hur vi marknadsför oss
  • hur vi arbetar i ett skuldsaneringsärende.

Vi hoppas på att kunna delta vid flera tillfällen framöver för att gå djupare in på de frågor som lyfts!

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Hitta och jämför statistik över Sveriges budget- och skuldrådgivning
Hos oss hittar du rättsfall och prejudikat till din överklagan