I samband med lanseringen av vår nya hemsida har vi valt att uppdatera våra mallar. Där finns nu även en helt ny budgetmall.

Använd en budgetmall för att hjälpa till med att skapa en ekonomisk översikt

Mallen är ett bra alternativ för dig som inte använder budget-verktyget i BOSS+. Den innehåller flera flikar där du kan tillgå:

  • månadsbudget
  • en exempelbudget som visar hur mallen kan användas
  • en årssammanställning av räkningar för klienter med varierande kostnader över året där ni kan ta fram ett månadssnitt
  • Instruktioner och ”att tänka på” när ni använder mallen
  • Referensvärden för rörliga utgifter så som mat, kläder och fritid baserat på ett genomsnitt av normen för försörjning från fem olika kommuner av varierande storlek.

Vi planerar att hålla ett webbinarium framöver där vi närmare går igenom hur mallen är uppbyggd och hur den kan användas i ditt arbete. Kontakta oss gärna på info@busforeningen.se om det uppstår frågor innan dess.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Hos oss hittar du rättsfall och prejudikat till din överklagan
Nu finns BUS-föreningen på YouTube