”Det var ett viktigt steg att sänka styrräntan. Efter en period med kraftiga globala prisimpulser, prisökningstakter på runt 10 procent och stor osäkerhet om inflationsutsikterna är vi nu tillbaka i ett läge där inflationen är nära målet på 2 procent och där utsikterna för fortsatt låg inflation är goda. Därför kunde vi börja lätta på penningpolitiken.” Det sa riksbankschef Erik Thedéen när han idag talade om det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik på Kammarkollegiets kapitalmarknadsdag i Stockholm.

”Veckans inflationsutfall för april bekräftar bilden av att inflationen i Sverige är nära målet. Om inflationsutsikterna står sig kan räntan komma att sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret.”

Men Thedéen underströk att anpassningen av penningpolitiken behöver präglas av försiktighet och att Riksbanken löpande behöver utvärdera effekterna av de räntesänkningar som nu påbörjats.

”När vi bedömer inflationsutsikterna behöver vi även väga in den internationella ekonomiska utvecklingen som påverkar den svenska ekonomin via flera olika kanaler, däribland växelkursen. Men, som jag framhållit tidigare: det är inflationstrycket och utsikterna för inflationen här i Sverige som fäller avgörandet i våra beslut.”

Källa: Riksbanken

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Allt fler kämpar med privatekonomin
Regeringen vill avskaffa särregleringen för konsumentkreditgivning för att motverka överskuldsättning