Den 7 maj 2024 lämnade regeringen via finansdepartementet en promemoria med förslag på lagändringar i syfte att motverka överskuldsättning hos konsumenter.

Bland annat föreslås att lagen (2014:725) om viss verksamhet med konsumentkrediter ska upphävas. Denna lag utgör en särreglering till lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som gäller vid sedvanlig kreditgivning och innebär mildare krav på de kreditinstitut vars verksamhet består i att erbjuda konsumentkrediter. Det föreslås samtidigt att det ska krävas ett vanligt tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse för att lämna eller förmedla lån till konsumenter. Snabblåneföretag och andra företag som vill fortsätta att driva verksamhet med konsumtionslån får alltså ansöka om sådant tillstånd.

Det ska dock fortfarande vara möjligt att sälja varor och tjänster på kredit, t.ex. mot faktura, utan krav på tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Kravet på tillstånd ska inte heller gälla för lån till konsumenter som tillåts enligt annan lagstiftning, t.ex. bostadslån som ges enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter eller kredit som ges genom kreditkort enligt lagen om betaltjänster.

Du hittar ytterligare information på regeringens hemsida. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Riksbanken meddelar: Inflationen är nära målet, penningpolitiken anpassas med försiktighet
riksdagshusetBUS-föreningen medverkar i riksdagens civilutskott