BUS-föreningens ordförande, Marita Stureson, kommer torsdagen den 16 maj att tala under civilutskottets öppna sammanträde om överskuldsättning. Sammanträdet hålls mellan klockan 9-12 och är öppet för allmänhet och media. Det kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv. Under sammanträdet medverkar flera representanter, bland annat från Kronofogdemyndigheten, Konsumentverket, Finansinspektionen och Finansbolagens förening.

”Det är en ära att få vara med och tala direkt till våra politiker. Jag vill visa dem hur jobbet som budget- och skuldrådgivare fungerar i en kommun och vad vi möter i vår vardag”, säger Marita.

På civilutskottets agenda står den kraftigt ökade överskuldsättningen i Sverige och hur samhället och privatpersoner påverkas av den.

”Jag kommer lyfta frågan utifrån kommunala budget- och skuldrådgivares perspektiv och ge vår input på lösningar som vi kan göra för att minska överskuldsättningen. En viktig fråga för oss i BUS-föreningen är hur vi ska få en likvärdig budget- och skuldrådgivning med hög kvalité i alla Sveriges kommuner. Vi vill ha möjlighet att stötta alla som behöver hjälp med sin privatekonomi.”

Mer information om hålltider och länk till sändningen hittar du här på riksdagens hemsida. Maritas insats har även uppmärksammats av hennes arbetsgivare, Klippans kommun, på LinkedIn.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Regeringen vill avskaffa särregleringen för konsumentkreditgivning för att motverka överskuldsättning
Statskontoret ska utvärdera budget- och skuldrådgivningen