• 15 juli, 2024

  Konsumentverket sänder webbinarium på temat överskuldsättning och suicid

  Den 9 oktober sänder Konsumentverket ett webbinarium om överskuldsättning och suicid. Webbinariet vill öka kunskapen om överskuldsättning som en riskfaktor för suicid och vad

 • 8 juli, 2024

  Save the date: Webbinarium om kriminalitet som livsstil

  Den 29 oktober 2024 klockan 9.00 - 12.00 kommer BUS-föreningen att hålla ett webbinarium om kriminalitet som livsstil. Webbinariet kommer att vara kostnadsfritt och

 • 2 juli, 2024

  Fortsatt rekordmånga som söker hjälp för att få ekonomin att gå ihop

  Antalet privatpersoner som söker stöd hos kommunernas budget- och skuldrådgivning fortsätter att hålla sig på rekordhöga nivåer. Detsamma gäller antalet ansökningar om skuldsanering, men

 • 1 juli, 2024

  Förkovra dig i skuldsaneringslagarna

  Norstedts juridik har släppt sin tredje upplaga av böcker som berör skuldsaneringslagarna. Författare är Mikael Mellqvist. Mikael är lagman vid Gotlands tingsrätt och hedersdoktor

 • 27 juni, 2024

  Styrräntan oförändrad på 3,75 procent

  Inflationen är nära målet och konjunkturen är svag. Direktionen anser att penningpolitiken bör anpassas gradvis och har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 3,75

 • 26 juni, 2024

  Suicidpreventiva dagen 2024 – Lär dig mer om individriktade sätt att förebygga suicid

  Den 10 september 2024 anordnar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) ett webbsänt seminarium med anledning av den årliga Suicidpreventiva

 • 24 juni, 2024

  Paneldebatt under almedalsveckan

  Tisdagen den 25 juni hölls en paneldebatt där bland annat Kronofogden och majblomman deltog. Paneldebattens rubrik lydde "Från plånbok till framtid - hur mår

 • 19 juni, 2024

  Anmälan är öppen till höstens ”Trygga din ekonomiska framtid”

  Nu är anmälan öppen till höstens omgång av "Trygga din ekonomiska framtid" som arrangeras av Finansinspektionen. Kursen riktar sig till dig som vill få

 • 18 juni, 2024

  Unga kvinnors skuldutveckling oroar

  Antalet skuldsatta unga vuxna har minskat sedan 2013, samtidigt har det totala skuldbeloppet ökat med 50 procent under samma period. Störst ökning står unga

 • 11 juni, 2024

  Välkommen till webbinarium: Så använder du BUS-föreningens budgetmall

  Välkommen till en informationstimme där vi går igenom BUS-föreningens nya budgetmall steg för steg. Webbinariet är helt kostnadsfritt och vi kommer bland annat gå

 • 4 juni, 2024

  Studielån allt vanligare – försämrad ekonomi en anledning

  En högre andel studerande tog studielån under förra året. En tuffare ekonomi med ökade levnads­omkostnader beskrivs som en av flera anledningar till den ökande

 • 3 juni, 2024

  Kronofogden ändrar sina telefontider

  Från och med den 10 juni 2024 ändrar Kronofogden sina telefontider. Kundservice kommer då att nås måndag - fredag mellan klockan 9-15. Du når

 • 29 maj, 2024

  Riksbanken: Gå vidare med förslaget om ett skuldregister för bättre kreditprövningar hos konsumtionskreditbanker

  Den lägre inflationen och förväntningar om räntesänkningar på de globala finansiella marknaderna har bidragit till mindre strama finansiella förhållanden, vilket har minskat riskerna i

 • 28 maj, 2024

  Barnens fritidsaktiviteter har blivit en klassfråga – 1 av 4 föräldrar har dragit ner på aktiviteterna

  Var fjärde förälder har dragit ner på sina barns fritidsaktiviteter till följd av de höga kostnaderna för dem. Bland de med tre barn eller

 • 27 maj, 2024

  Andelen unga som varken arbetar eller studerar minskar

  Antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgick under 2022 till 131 780 personer, (137 486 var motsvarande siffra 2021). Andelen minskade från 7,9

 • 23 maj, 2024

  Minns tillbaka till årets BUS-dagar

  Kommer du ihåg en föreläsning som du tyckte var extra bra men kan inte riktigt minnas detaljerna? Nu kan du ladda ned föreläsarnas presentationer

 • 22 maj, 2024

  Arbetskraftbristen ökar i hela Sverige

  Arbetskraftsbristen fortsätter att öka i hela Sverige samtidigt som bristen på arbetskraft inte nämnvärt leder till högre löner. Det visar en ny rapport från

 • 21 maj, 2024

  Nytt på Kronofogdens Mina sidor: Min skuldsanering

  Nu kan den som har ett beslut om skuldsanering se information om den på Kronofogdens Mina sidor. I e-tjänsten finns information om: när skuldsaneringen

 • 21 maj, 2024

  Allt fler kämpar med privatekonomin

  En växande andel av befolkningen kämpar med privatekonomin, meddelar SCB i april 2024. De senaste två åren har det bland annat blivit vanligare att

 • 17 maj, 2024

  Riksbanken meddelar: Inflationen är nära målet, penningpolitiken anpassas med försiktighet

  ”Det var ett viktigt steg att sänka styrräntan. Efter en period med kraftiga globala prisimpulser, prisökningstakter på runt 10 procent och stor osäkerhet om

 • 16 maj, 2024

  Regeringen vill avskaffa särregleringen för konsumentkreditgivning för att motverka överskuldsättning

  Den 7 maj 2024 lämnade regeringen via finansdepartementet en promemoria med förslag på lagändringar i syfte att motverka överskuldsättning hos konsumenter. Bland annat föreslås att lagen

 • 14 maj, 2024

  BUS-föreningen medverkar i riksdagens civilutskott

  BUS-föreningens ordförande, Marita Stureson, kommer torsdagen den 16 maj att tala under civilutskottets öppna sammanträde om överskuldsättning. Sammanträdet hålls mellan klockan 9-12 och är

 • 13 maj, 2024

  Statskontoret ska utvärdera budget- och skuldrådgivningen

  Regeringen har per den 2 maj 2024 fattat ett beslut där de uppdrar åt Statskontoret att analysera och utvärdera den kommunala budget- och skuldrådgivningen.

 • 8 maj, 2024

  Ökad schablonbuffert i skuldsaneringsärenden

  År 2012 beslutade Kronofogden om en schablonbuffert om 500 kr vid beräkning av en gäldenärs förbehållsbelopp i fråga om skuldsanering. Med hänsyn tagen till

 • 3 maj, 2024

  Ny forskning: Ökade resurser till budget- och skuldrådgivningen kan minska skuldproblemen i samhället

  Allt fler människor i Sverige lever med stora skuldproblem. Ny forskning från Mälardalens universitet (MDU) pekar på flera orsaker men också lösningar. Genom att

 • 23 april, 2024

  Årets BUS-dagar är över!

  Vi vill rikta ett varmt tack till alla som deltog vid årets BUS-dagar. Utan er deltagare hade konferensen aldrig varit möjlig! Efter hand kommer

 • 10 april, 2024

  Det tar 7 år innan inkomsten återhämtat sig efter varsel

  Att bli uppsagd och förlora sitt arbete verkar inte ha lika långtgående skadeverkningar som man tidigare trott. Detta visar ny forskning från IFAU. Arbetstagare

 • 26 mars, 2024

  Ny hovrättsdom gällande utmätning

  Den 29 februari 2024 kunde Hovrätten för västra Sverige konstatera att Kronofogden utmätt pengar felaktigt från en gäldenärs konto. Detta då delar av beloppet

 • 25 mars, 2024

  Informationsfilm om anhörigas roll vid ekonomiska bekymmer

  I Karlshamns kommun har man skapat en informationsfilm riktad mot anhöriga. Detta för att få fler att upptäcka ekonomiska bekymmer hos närstående och våga

 • 21 mars, 2024

  Hitta och jämför statistik över Sveriges budget- och skuldrådgivning

  Du kommer framöver att hitta statistik över landets budget- och skuldrådgivning på vår hemsida. Statistiken är även uppdelad per region och omfattar: inkomna ärenden

 • 19 mars, 2024

  BUS-föreningen deltog vid skuldsaneringstimmen

  I mitten av mars bjöd Per-Olof Lindh, chef för skuldsaneringsenheten på Kronofogden, in vår ordförande Marita Stureson att delta under skuldsaneringstimmen. Skuldsaneringstimmen är ett

 • 18 mars, 2024

  Hos oss hittar du rättsfall och prejudikat till din överklagan

  Du vet väl om att BUS-föreningen samlat några av rättsfallen inom områdena skuldsanering och verkställighet? De finns tillgängliga för dig som är medlem! När

 • 18 mars, 2024

  Ladda ner vår budgetmall

  I samband med lanseringen av vår nya hemsida har vi valt att uppdatera våra mallar. Där finns nu även en helt ny budgetmall.

 • 24 november, 2023

  Nu finns BUS-föreningen på YouTube

  Under hösten 2023 spelade föreningen in sex olika informationsfilmer som berör budget- och skuldrådgivningens arbete. Detta i syfte att sprida information till skuldsatta